Vo skolke Fairyland vam ponukame najoblubenejsie projekty deti a rodicov

 

OLOMANIA:

  • ​​Olománia – celoročná súťaž pre deti, ktorej cieľom je naučiť ich správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si témy ako recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu a spoločenská zodpovednosť​. 

Hlavná myšlienka projektu: „NESEPARUJ SA – SEPARUJ!“​ 

 

Adoptuj si Kravicku: 

 

  • Slovenskí poľnohospodári sa rozhodli darovať svoje kravičky deťom na adopciu, aby si uvedomili aké sú kravičky výnimočné a užitočné, lebo nám dávajú mlieko.

 

  • Adoptuj kravičku je projekt Mliečneho fondu, ktorí je financovaný slovenskými prvovýrobcami a spracovateľmi mlieka.

 

  • Cieľom projektu je zvýšenie spotreby mlieka a mliečnych výrobkov zo Slovenska ako aj zvýšenie povedomia o slovenských prvovýrobcoch mlieka.​

 

Newsletter